طراحی

در این مرحله کانسپت تاییدی که با نظر طرح و کارفرما همخوانی دارد و تایید گشته است باید ارتقا پیدا کند. پلان ها و جانمایی های اولیه صورت میگیرد و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. پلان های اولیه با توجه به نوع سازه انتخابی و با ابعاد اختصاص یافته حدودی برای هر فضا رسم شده و ممکن است در مراحل آینده تغییر پیدا کند. اما بهتر است در این مرحله نیز دقت کافی داشته باشیم که در مراحل بعدی نیاز به تغییرات اساسی و بازگشت به مراحل ابتدایی نباشد.

پس از تایید پلان های اولیه و کانسپ اولیه، نوبت به نهایی کردن پلان ها و ایجاد مقاطع می رسد. در این مرحله تمام پلان های مورد نیاز با دقت بالا طراحی و ترسیم می گردند. سپس از زوایای مورد نیاز مقاطعی نیز رسم شده تا روند طراحی معماری را کامل نماید. پس از آن جزئیات اجرایی با دقت بالا در پلان ها و … مشخص می گردند تا در زمان اجرا مهندسین بتوانند با استفاده از این نقشه ها به درستی طرح مورد نظر را پیاده نمایند

error: